Община Черноочене и КНСБ подписаха първи колективен трудов договор

Новини


Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед, председателят на Конфедерация на независимите синдикати в България в общината Даниела Николова подписаха Колективния трудов договор за служителите по трудово правоотношение в местната администрация. Това стана в присъствието на Иванка Караколева – областен координатор на КНСБ-Кърджали и Милен Милинов – експерт.
„В споразумението са залегнали условията, поставени от синдикатите в рамките на диалогичния тон. Смятам, че с този договор се дават всички социални привилегии, които работещите заслужават“, коментира кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед. Той допълни, че в тези години на криза много важни са и социалната политика, и диалогът със синдикатите. Инж. Айджан Ахмед изрази надежда, че добрият тон в отношенията между общината и синдикалните организации ще продължи и в бъдеще.
„През годините нееднократно нашите институции са доказвали, че местната власт и синдикалните организации могат да бъдат ефективни и коректни партньори“, изтъкна областният координатор на КНСБ-Кърджали Иванка Караколева.
„По този начин Община Черноочене показа, че тя е открита институция и държи на социалния диалог“, заявиха представителите на синдикатите. Те благодариха на целия екип, който е участвал в преговорите, като подчертаха постигнатото с този договор надграждане на договорните отношения по Кодекса на труда.
С документа се уреждат трудовите, социалните и осигурителни отношения в Община Черноочене, които не са регламентирани разпоредбите на Кодекса на труда.
Той касае въпроси като допълнителен годишен отпуск, обезщетения, висока степен на синдикална защита и други. Отнася се към служителите, които са членове на КНСБ. Документът е отворен и към него по всяко време могат да се присъединяват и нови членове.
Исмет ИСМАИЛ