Ректорът на Тракийския университет в Одрин посети Черноочене

Новини

Взаимно сътрудничеството за увеличение броя на наши студенти в Тракийския университет в Одрин. Млади хора, които след завършване да се завърнат в родния край, за да лекуват хората. Това си обещаха кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед и ректорът на Тракийския университет в Одрин, Република Турция проф. д-р Ерхан Табакоглу при посещението му в Общината.
Срещата бе ползотворна и постави основите за бъдещи съвместни инициативи и контакти за споделяне на полезен опит, изследвания и добри практики в различни сфери на обществено-социалния живот.
Исмет ИСМАИЛ