Заповед

Обявления в направление Гражданска регистрация

На основание чл. 99 б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), чл. 140 а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (НФЕСГР) и протокол от 23.01.2024 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 41 от 17.01.2024 г. на Кмета на Община Черноочене,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето РАФЕТ Р. М. с ЕГН- *** , от адрес: с. Комунига, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

2. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ГЮЛСЕР М. М. с ЕГН- ***, от адрес: с. Комунига, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

3. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето ГЮЛСЕР М. М. с ЕГН-***, от адрес: с. Комунига, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

4. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето РАМАДАН Р. Р. с ЕГН-***, от адрес: с. Комунига, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

5. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АХМЕД С. М. с ЕГН-***, от адрес: с. Комунига, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

6. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето АХМЕД С. М. с ЕГН-***, от адрес: с. Комунига, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

7. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ЕНЬО Ю. Е. с ЕГН- *** от адрес: с. Бели вир ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

8. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето КЕРИМЕ С. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

9. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето КАЙЛА С. с ЕГН- *** от адрес: с. Бели вир ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

10. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЗИЗЕ Х. Ш. с ЕГН-*** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

11. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЛИ И. Ш. с ЕГН-*** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

12. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето МЮДЖЕТИН А. Ш. с ЕГН-*** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

13. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето НЕФИДЕ Х. Ш. с ЕГН-*** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

14. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето РЕДЖЕБ А. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

15. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето МЕДАЕТ И. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

16. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ЮСЕИН А. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

17. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЙЛИН А. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

18. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ШЕНАЙ С. П. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

19. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето СУНАЙ С. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

20. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето НЕЖЛА Р. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

21. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ЕРСИН Р. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

22. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЛИ Ю. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

23. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЗРА Т. с ЕГН- *** от адрес: с. Минзухар, мах. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

24. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето МУРАД Р. Х. с ЕГН-*** от адрес: с. Верско № ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

25. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето САНИЕ Н. Х. с ЕГН-*** от адрес: с. Верско № ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

26. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ПЕДРИЯ М. Й. с ЕГН-*** от адрес: с. Верско № ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

27. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето НЕДЖМЕТДИН К. с ЕГН-*** от адрес: с. Верско № ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

28. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ХАЛИЛ Й. с ЕГН-*** от адрес: с. Верско № ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

29. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ФАТИХ К. с ЕГН-*** от адрес: с. Верско № ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

30. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЛИХАН Й. с ЕГН-*** от адрес: с. Верско № ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

31. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ШАБАН И. М. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

32. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето ШАБАН И. М. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

33. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето НУРТЕН Ф. Х. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

34. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето СНЕЖАНА О. А. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

35. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето СЕЛМА Ш. А. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

36. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето СЕЛМА Ш. А. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

37. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ФАТМЕ Ш. Й. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

38. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето ФАТМЕ Ш. Й. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

39. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЛПЕР Ш. М. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

40. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето АЛПЕР Ш. М. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

41. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ИЛАЙДА М. Х. с ЕГН- *** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

42. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЯЗ ЕФЕ А. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

43. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЙДА А. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

44. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ЕРДОАН Й. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

45. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето ЕРДОАН Й. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

46. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето БЕРК Т. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

47. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето БЕРК Т. с ЕГН-*** от адрес: с. Бели вир, ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

48. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето РАМАДАН М. С. с ЕГН- *** от адрес: с. Пряпорец ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

49. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето СЕЛВЕР Ш. С. с ЕГН- *** от адрес: с. Пряпорец ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

50. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ШУКРИ А. А. с ЕГН-*** от адрес: с. Пряпорец ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

51. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето МЕРГЮЛ Р. Ъ. с ЕГН- *** от адрес: с. Пряпорец ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

52. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето СЕВГИ Ъ. с ЕГН-*** от адрес: с. Пряпорец ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

53. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето ЕФЕКАН Ъ. с ЕГН-*** от адрес: с. Пряпорец ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

54. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АНТОАНЕТА Щ. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Петелово ул.***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

55. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето АНТОАНЕТА Щ. Ш. с ЕГН- *** от адрес: с. Петелово ул.***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

56. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АТА Ш. с ЕГН-*** от адрес: с. Петелово ул.***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

57. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето АТА Ш. с ЕГН-*** от адрес: с. Петелово ул.***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

58. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето АЛП КЕМАЛ Ш. с ЕГН-*** от адрес: с. Петелово ул.***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

59. Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето АЛП КЕМАЛ Ш. с ЕГН-*** от адрес: с. Петелово ул.***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

60. Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на лицето МУРАД Х. Р. с ЕГН-*** от адрес: с. Нови пазар ул. ***, община Черноочене, област Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

Мотиви: Протокол от 23.01.2024 г. на комисия, назначена със Заповед № 41/17.01.2024 г. на Кмета на Община Черноочене.

На основание чл. 140 а, ал. 10 от НФЕСГР да се изпрати писмено уведомление на лицата, чиито адресни регистрации се заличават.
Екземпляр от заповедта да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация, както и да бъде публикуван на официалния сайт на Община Черноочене.
Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред Административен съд – град Кърджали чрез Кмета на Община Черноочене, в 14 – дневен срок от съобщаването и.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Черноочене.
Копие от настоящата заповед да бъде изпратено чрез ТЗ „ГРАО“ – Кърджали на ГД „ГРАО“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за автоматизирано заличаване на адресните регистрации в регистъра на населението.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Съгласувал: /П/
Юрисконсулт: /Н. Реджеб/

инж. АЙДЖАН АХМЕД: /П/
/КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ/