Продължава предоставянето на услугата „топъл обяд“ в община Черноочене

Топъл обяд

Община Черноочене продължава да изпълнява програмата „Топъл обяд“ за всички крайно нуждаещи се. Тя се реализира по проект на Оперативна програма „Програма за храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.
Проектът се реализира на територията на всички населени места от общината. Дейността по предоставянето на топъл обяд се осъществява чрез външен изпълнител с ЕТ „ ЗДРАВЕЦ-2-РОСИЦА ЧИВИЛИЕВА“. Топлия обяд се предоставя в рамките на работните дни от седмицата на одобрените лица от целевите групи. Потребители по проекта са общо 1400 лица. Обядът се доставя до дома, като всеки работен ден те получават супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. На потребителите се предоставят и съпътстващи мерки изразяващи се в – индивидуално и групово консултиране и съдействие, съобразно нуждите им за:

 ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общините;

 ползване на административни общински, здравни и образователни услуги;

 управление на семейния бюджет, здравословно и балансирано хранене и други.

По проекта са включени единствено лица, които отговарят на една от целевите групи по процедурата, съгласно Наредба № РД-06-53 от 17.09. 2021 г. за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Проверката за принадлежност към целевите групи се прави от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кърджали.
Приемът на заявления остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на договора.
Към този момент капацитетът на проекта е запълнен, но при потвърдена принадлежност, лицата подали заявление за включване, ще бъдат дописвани към списъка на потребителите-резерви по проекта. Услугите ще се предоставят за срок до 30.09.2025г.
Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Черноочене развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

topal_obyad_15092023