Откриха новата учебна година в Чернооченско

Новини

Около 600 ученика прекрачиха прага на училищата на територията на община Черноочене. Гости на откриването в Средно училище „Христо Смирненски“ в общинския център където учат близо 500 деца гости бяха председателят на Общински съвет-Черноочене Бедрие Газиюмер и кметът на общината Айдън Осман.
Директорът на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене Юлия Чортленева пожела успешна година на учениците и учителите. Тя благодари на Община Черноочене за съдействието през годините и конкретно за реализирането на проект за ремонт на прилежащите сгради за обучение на учениците от начален етап. Обновени са са покривите на постройките, всички фасади и е извършена топлинно изолиране. Работни процес приключи преди началото на новата учебна година и децата са посрещнати в едни изцяло обновени сгради.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман поздрави всички ученици, учители и родители с първия учебен ден. Той допълни, че успешната реализация на проекта има огромно значение за цялостно приключване идеята за превръщането на СУ „Христо Смирненски“ в една от най-модерните образователни институции в региона. Айдън Осман припомни, че през 2020-та година по спечелен проект на Община Черноочене е извършена реконструкция на основната сграда на училището, като е модернизирано и внедрено енергийна ефективност и е благоустрояване на дворни площи.
Кметът на Черноочене подчерта, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес.
„Въпреки предизвикателствата, които естествените демографски процеси поставят през образованието в малките населени места, община Черноочене до краен предел ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата“, увери Айдън Осман.
Община Черноочене запазва придобивката – извозването на учениците и децата в детските градини до населените места. Запазва се и поевтиненото столово хранене в училищата.
Исмет ИСМАИЛ