Молебен събра десетки на „Асар кая“

Новини

Десетки мюсюлмани от селата на община Черноочене се събраха на традиционна молитва в местността „Асар кая“ в землището на село Соколите. Под крепостта, в близост до вековен дъб има символичен мюсюлмански гроб, край което се провежда молитвата за дъжд и благоденствие.
Молитвата беше отслужен от имамите на Черноочене Шабан Мюслюм и Комунига Сунай Акиф, и ходжи от околните села. Организатор на проявата е местното джамийското настоятелство на село Соколите.
На присъстващите беше раздаден традиционен курбан, който майсторите бай Шабан от село Паничково и бай Фикрет от село Войново приготвиха от телешко месо.
Организираният търг се превърна в място където местните гурбетчии дариха пари за организиране на молитвата през следващата година.

В местността „Асар кая“ или „Буюк тепе“ както го нарича местното население, южно от чернооченското село Соколите и където се провежда молитвата за се намират останки от Тракийска крепост и светилище. Крепостта е разположена на висока скална тераса, изградена от струпани камъни.
Под крепостта върху самотен скален къс с формата на огромна гъба са изсечени трапецовидни ниши с различна ориентировка. Скалите, върху които е изградена крепостта също са осеяни с ниши, а на отделни места се забелязват други изсичания – улеи, жлебове, полукръгове и др. На отсрещния скат, върху отделни самотно стърчащи канари също има древни изсичания.
Мястото е изключително красиво с хубава панорамна гледка и много посещавано от туристи.
Исмет ИСМАИЛ