Утоляват жаждата на махала в Божурци

Новини

Строително-монтажните работи за допълнително водоснабдяване на махала Кенелер на чернооченското село Божурци са на финална права. Приключването решава проблема с хроничен недостиг на питейна вода през летния период.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, който инспектира дейностите на място заяви, че обновяването на системата се реализира по стопански път със собствени общински средства. Сменя се голяма част от вътрешната водопроводна мрежа и съществени нейни елементи.
Липсата на вода пораждаше редица затруднения на живеещите. През летните месеци положението с подаване на питейна вода се задълбочаваше поради продължителното засушаване.
Кметът на село Божурци Ембие Мурадова благодари на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жителите, за реализирането на поетите ангажименти.
Исмет ИСМАИЛ