Доброволци съживиха чешми в Чернооченско

Новини

Част от чешмите в землището на бившето чернооченско село Дяконово са почистени днес от доброволци на Фондация „Наука за природата“ по инициатива „СъЖиви чешми“. Кампания “СъЖиви чешма”, цели възстановяването на 60 чешми, които са в лошо състояние, в покрайнините на населените места и из дивите пътеки. Инициативата се организира от екипа на фондация “Наука за природата”. Стремежът им е запазването на водата като природно богатство, съхранението на чешмите, освен като важни оазиси на биоразнообразието, така и като неразделна част от българската култура и традиции. До момента екипът е възстановил чешми на важни за биологичното разнообразие места.
Желанието им е тази тяхна дейност да се разпространи повече и да се възстанови възможно най-много чешми, тъй като според тях водата е изключително ценен ресурс както за хора, така и за животни, включително домашни и диви.
Тази година в инициативата са включени и чешми от района на Черноочене.
От 2018 г. Фондация „Наука за природата“ възстановява чешми в лошо състояние из цялата страна в мащабната инициатива „СъЖИВИ чешма“. В спасителните планове на организацията влизат съоръжения, които са обезводнени, затлачени или разрушени, като с приоритет са тези в покрайнините на населените места и из дивите пътеки.
Исмет ИСМАИЛ