Полагат нов асфалт по обновеният път за село Каблешково

Новини

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер и представители на общинското ръководство инспектираха полагането на нова асфалтова настилка по общински път за село Каблешково. Почистени са водостоците и канавките край трасето и е изградена прилежащата пътна инфраструктура – тротоари, бордюри и др.

„Отсечката беше в лошо състояние и с намалени габарити, като се налагаше вземането на преходни решения чрез ежегодни кърпежи“, отбеляза Айдън Осман. Той допълни, че транспортната конструкция на пътя е била предвидена за други условия, неотговарящи на съвременните изисквания за интензивност на движението и товароносимост.

„С приключването на този проект ще завърши и цялостното благоустрояване на населеното място, където преди няколко години е изградена и канализация за отпадни води. Това ще допринесе и за развитие на бизнеса и туризма в района“, допълни Айдън Осман

Обновяването на пътя се извършва с общински средства.

Кметът на село Каблешково Гюнер Мехмед от свое име и от името на местните жители благодари на ръководството на Община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман обяви, че ще започне  асфалтирането на пътища в селата Пошево, Минзухар, Бели вир и Черноочене. С приключването на процедурите усилено ще стартира и плановото извършване на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по уличната мрежа на населените места.

След огледи, направени от специалисти, срещи с кметовете на населените места и заявени нужди от местното население, са набелязани приоритетните обекти и поразените транспортни артерии след есенно-зимния сезон. През летния сезон дейностите ще продължат с полагане на асфалт, където е необходимо – по засегнатите места на общинската мрежа и улиците на селата.

Айдън Осман подчерта, че рехабилитацията на пътищата и пътната инфраструктура е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на условия за живот.

„Целим подобряване привлекателността на средата в населените места и превръщането им в приятно място за живеене“, допълни общинският кмет.

Исмет ИСМАИЛ