Празник на доброволеца с тактическо обучение в Черноочене

Новини

Днес, във връзка с международния ден на доброволеца 5-ти декември, под ръководството на служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Кърджали проведоха демонстративно практико-тактическо занятие съвместно с Доброволно формирование „Черноочене-2016“ в сградата на Средно училище „Христо Смирненски“ село Черноочене. Занятието се водеше от гл. инспектор Митко Николов – Началник на кърджалийската противопожарна служба. Съвместните екипи на пожарникари и доброволци демонстрираха пред учители и ученици гасене на възникнал „пожар“ в сградата на училището, извършване на евакуация, спасяване на пострадал ученик от последния етаж посредством автомеханична стълба и оказване на първа помощ.
Пред учениците на средното училище се проведе беседа относно спазване на противопожарните правила и действия при възникване на пожар в учебни заведения.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман от свое име и от името на общинското ръководство също честитиха празника на доброволците към ДФ „Черноочене – 2016 г.” към Община Черноочене, Български червен кръст и Български младежки червен кръст и за отговорността, която са поели. Той подчерта, че разчитат много на тях, и най-вече на поетия от тях ангажимент и на компетентността им при овладяване на извънредни ситуации. Кметът пожела здраве и мотивация за нови инициативи в полза на обществото.
Исмет ИСМАИЛ