Местните кметове от община Черноочене получиха указания преди зимния сезон

Новини

На прага на зимния сезон кметът на Община Черноочене Айдън Осман и председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер проведоха работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места.
Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер информира, че да края на календарната година се предвижда заседание на местния орган, където ще се приемат важни решения за финансово-стопанските дейности на местната администрация.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман запозна присъстващите с клаузите на сключените договори за зимно снегопочистване и поддържане на пътищата и поиска засилен контрол на изпълнителите. Наблегнете на уязвимите групи от обществото, като самотни, трудноподвижни и хора на хемодиализа, поясни той.
Айдън Осман прикани селските управници да съдействат на населението на селата при начертаването на имотите при подготовката на кадастрална карта за да няма неточности.
Следващата точка бе свързана с подаване на заявления от всички желаещи да ползват земи от общинския поземлен фонд за сключване на договори за настоящата 2022/2023 стопанска година, която започна от началото на месец октомври.
Срещата бе не само информативна, но целеше кметовете на населени места да поемат своята отговорност не само като разрешаване на належащи проблеми по селата, но и за изпълняване на приходната част в общинския бюджет.
Заседанието на общинското ръководство с кметовете на населени места протече в изключително конструктивен диалог.
Исмет ИСМАИЛ