Съобщение

Съобщения

Комисията, която ще извърши преброяването на на безстопанствените кучета на територията на населените места в община Черноочене, е в състав:

1. Инж. Рушен Фейзула – началник отдел „ИП, СИП“;
2. Джелал Джелал – районен ветеринарен лекар;
3. Рашид Адем – технически сътрудник;
4. Фикри Бекир – общ работник, дейност „ ЖС и БКС “;
5. Гюнгьор Алиосман – общ работник към дейност „ ЖС и БКС “;
6. Шабан Садула – общ работник, дейност „ Озеленяване “;
7. Гюрджан Аптула – общ работник, дейност „ Несписъчен състав “;