Ръководството на Община Черноочене проведе среща с кметовете на населени места

Новини

В началото на летния сезон кметът на Община Черноочене Айдън Осман заедно със своя екип проведе работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места.

Важна тема беше подготовката и актуализирането на списъците за доставка на дърва за огрев на населението.

Разяснени бяха правомощията им относно осъществяването на контрол по чистота и опазване на обществения ред, както и превантивните мерки по опазване на имуществото от пожари през летния сезон.

Срещата бе не само информативна, но целеше кметовете на населени места да поемат своята отговорност не само като разрешаване на належащи проблеми по селата, но и за изпълняване на приходната част в общинския бюджет.

Заседанието на общинското ръководство с кметовете на населени места протече в изключително конструктивен диалог.

Исмет ИСМАИЛ