Община Черноочене удължава с 6 месеца патронажна грижа за уязвими жители

Новини
Баба Хасине на разходка с подкрепата на социалния си асистент Музафер Ферад.
Баба Хасине на разходка с подкрепата на социалния си асистент Музафер Ферад.

Община Черноочене удължава с шест месеца осигуряването на подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания. Дейностите са възможни благодарение на спечелен Проект „Патронажна грижа + в община Черноочене” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“, финансирана от Европейския социален фонд.
Поради големия интерес от страна на потребителите, Община Черноочене потвърди предложение на МТСП, с което ще удовлетвори заявените желания на уязвими жител на района за продължаване на подкрепата.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман подписа допълнително споразумение към договора, с което се осигуряват средства за удължаване срока на предоставяне на подкрепа на нуждаещите се лица с 6 месеца по двете направления на проекта.
Патронажната грижа в домашна среда се предоставя от 2 медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари.
По първото направление над 50 потребители ще получават здравни грижи, включващи снемане на жизнени показатели, рехабилитация, консултации за здравословно и диетично хранене, информация за риска и превенцията от COVID-19, психологическа подкрепа за справяне с тревожни състояния, преодоляване на емоционален дискомфорт и адаптиране към промените в ежедневието, свързани с пандемията.
Част от потребителите ще продължат да получават социални и комунално-битови услуги, както и снабдяване с храна, хранителни продукти и медикаменти със средства на потребителя.
По второто направления за превенция и преодоляване последствията от пандемията COVID-19, за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, потребителите и персонала на защитени жилища за лица с умствена изостаналост в селата Минзухар и Патица ще получават подкрепа до края на месец ноември на настоящата година.

Исмет ИСМАИЛ