Покана

Съобщения

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Черноочене АЙДЪН ОСМАН кани жителите на община Черноочене, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските наместници на населени места в общината, представителите на читалищата, спорта и всички, които проявяват интерес на Публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Черноочене за 2022 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 25.03.2022 година (петък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене, при спазване на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Писмени предложения за Бюджет 2022г. на Община Черноочене могат да се направят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina_chernoochene@abv.bg до 24.03.2022 г.

16.03.2022 година

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене