Община Черноочене осигурява патронажна грижа за уязвими жители

Новини

Община Черноочене успешно продължава осигуряването на подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания. Значимостта и значително нараства с настъпването на зимните месеци. Дейностите са възможни благодарение на спечелен Проект  „Патронажна грижа + в община Черноочене” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“, финансирана от Европейския социален фонд.

В Проекта са включени 51 потребители, като повечето от тях получават здравни грижи, включващи снемане на жизнени показатели, рехабилитация, консултации за здравословно и диетично хранене, както и информация за риска и превенцията от Covid-19.

Двадесет и трима потребители получават ежемесечно психологическа подкрепа за справяне с тревожни състояния, емоционален дискомфорт и адаптиране към промените в ежедневието, свързани с пандемията.

Петнадесет от потребителите получават социални и комунално-битови услуги, както и снабдяване с храна, продукти и медикаменти със средства на потребителя.

Патронажната грижа в домашна среда се предоставя от 2 медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари.

Финансовата помощ е в две направления.

По направление 1 още 6 месеца потребителите ще продължат да получават здравни грижи, психологическа подкрепа и социални услуги в рамките на до 2 часа дневно в домашна среда.

По второто направления за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid-19, за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, потребителите и персонала на защитени жилища за лица с умствена изостаналост в селата Минзухар и Патица ще получават подкрепа до средата на 2022-ра година.

Поради големия интерес от страна на потребителите, Община Черноочене цели да внесе за одобрение ново проектно предложение, с което ще удовлетвори заявените желания на потребителите, за продължаване на подкрепата до края на 2022 година.

На снимката: Баба Хасине на разходка с подкрепата на социалния си асистент Музафер Ферад.

Исмет ИСМАИЛ