Съветници в Черноочене разгледаха обновения път за село Даскалово

Новини

След проведената редовна сесия на Общински съвет-Черноочене, кметът на Община Черноочене Айдън Осман и част от общинските съветници разгледаха обновената пътна отсечка от разклона на чернооченското село Даскалово до центъра на населеното място.

Присъстваха председателят на Общински съвет – Черноочене Бедрие Газиюмер, общински съветници, кметът на село Даскалово Гюнер Апти и други.

Пътят беше в лошо състояние и с намалени габарити. Налагаше се вземането на временни решения чрез ежегодни кърпежи, отбеляза Айдън Осман. Той допълни, че транспортната конструкция на пътя е била предвидена за други условия и не отговаря на съвременните изисквания за интензивност на движението и товароносимост.

Почистени са водостоците и канавките край трасето и е изградена прилежащата пътна инфраструктура – тротоари, бордюри и др. Положена е нова асфалтова настилка.

Обновяването на пътя се извършва със собствени общински средства и се изпълнява приетият капиталов списък за 2021 г.

Кметът на село Даскалово Гюнер Апти благодари на ръководството на община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман съобщи, че пред летния сезон планово е извършено цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по общинската пътна и улична.

Айдън Осман подчерта, че рехабилитацията на пътищата и пътната инфраструктура е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на по-добри условия за живот.

Целим подобряване привлекателността на средата в населените места и превръщането им в приятно място за живеене на жителите, каза Айдън Осман.

Исмет ИСМАИЛ