Решения на общинския съвет от 29 април 2021 година

Решения на Общински съвет

Решение № 22

Решение № 23 /Приложения: Пиро_Черноочене 2021-2027 г. Приложение 1 Програма за реализация Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти Приложение 3 – Матрица на индикаторите Черноочене/

Решение № 24

Решение № 25

Решение № 26

Решение № 27

Решение № 28

Решение № 29

Решение № 30

Решение № 31

Решение № 32

Решение № 33

Решение № 34

Решение № 35