Ученици посетиха водопада над Безводно

Новини

Интересен и пълен с изненади беше похода на учениците, членуващи в клуба по интереси „Технологията е навсякъде” и „Природоизследователи“ към Средно училище „Христо Смирненски” в Черноочене.
На 1-ви май – Денят на труда и на международната работническа солидарност като крайна дестинация посетиха водопада над чернооченското село Безводно. Край маркираната пътека за връх Чиляка, има сравнително висок водопад, с височина около 25-28 метра. Той е непосредствено под коларския път и гледката към него е внушителна.
„Местните жители го наричаме „Капалъ ардъ шаллак“, казва кметския наместник на селото Кадир Яхя, който беше и гид на групата.
Възпитаници на Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене поздравиха по случай 1-ви май работещите им родители и учители. С особен сантимент благодариха на оказващите първа помощ на пострадали туристи и всички здравни работници, които полагат грижа за населението в тези трудни моменти.
Членовете на Клуб „Щастливи с нас“ на Български младежки червен кръст към СУ “Христо Смирненски“ в Черноочене разказаха и нагледно показаха на връстниците си първите стъпки които трябва да се направят при пострадал турист.
Ръководителите на клубовете по интереси Айше Осман и Исмигюл Наим споделиха, че когато става въпрос за опознаване на родния край само кликването на компютърната мишка и получаване на готова информация не винаги е достатъчно.
Основната цел е опознаване на родното място, чрез посещение на културно–историческите забележителности, дигитализирането им и натрупване на ценни знания.
Учениците подчертаха, че участието им в клубовете е интересно и полезно занимание.
Китното родопско селце Безводно се намира в подножието на най-високият връх на рида Каракулас – Чиляка (1459 м) на границата между Източните и Западните Родопи. Пътят до него минава през изключително красив ландшафт, сред редуващи се гори и голи чукари.
Сега жителите, гости и туристи могат по-лесно да достигнат до живописните и исторически места край този път след неговото обновяване по спечелен проект на Община Черноочене, преди повече от 5 години.
Сред тях са тракийското светилище „Биюк кая“, елховите нахождения и резерват „Къзълчерпа“ край село Женда. Районът е осеян с високи канари и паметници от времето на траките.
Исмет ИСМАИЛ