Съобщение

Избори за Народно събрание 2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Централна избирателна комисия с писмо НС-15-24/18.02.2021 г., изпратено до всички участници в организиране на изборния процес, е посочила, че след приключване на консултациите за съставите на СИК и ПСИК, кметовете на общини следва да изготвят поименни списъци на всички желаещи от предложените членове (включително и резервните) за ваксиниране срещу Covid-19, и да ги предоставят на Регионалната здравна инспекция.

В тази връзка апелираме и за своевременно, в най-спешен порядък, събиране на необходимата информация от партиите и коалициите, които са предложили членове за СИК, и предоставянето ѝна кметовете на общините.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КЪРДЖАЛИ