Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2020 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене № 05 от 06.02.2020 г. ; изм. и доп. с Решение № 23 от 06.02.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №30 от 19.03.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №44 от 19.03.2020 г.; изм. и доп. с Решение №51 от 07.05.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №53 от 07.05.2020 г.; изм. и доп. с Решение №63 от 29.06.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №80 от 06.08.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №82 от 06.08.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №84 от 12.10.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №95 от 12.10.2020 г.; изм. и доп. с Решение №99 от 23.11.2020 г.; изм. и доп. с Решение №101 от 23.11.2020 г. .; изм. и доп. с Решение №109 от 16.12.2020 г.)

programa_109