Решения на Общинския съвет от 16 декември 2020 година

Решения на Общински съвет

Решение № 105 /Приложение/

Решение № 106

Решение № 107

Решение № 108 /Приложение/

Решение № 109

Решение № 110

Решение № 111 /Приложение/

Решение № 112 /Приложения: 1. Анализ, 2. Анкетни карти/

Решение № 113

Решение № 114

Решение № 115

Решение № 116

Решение № 117

105_2020