Айдън Осман инспектира изграждането на улица

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман инспектира изграждането на улицата, която се намира в непосредствена близост до благоустроеното през миналата и началото на тази година дере, преминаващо през чернооченското село Нови пазар. Кметът разговаря с техническия ръководител на обекта за текущите дейности по изпълнението му. Стана ясно, че строително-монтажните работи са на довършителен етап. В началото на следващата седмица предстои асфалтирането на трасето.

Вече е отстранена съществуващата асфалтова настилка. Изградени са тротоари. Оформени са паркоместа, съобразени с достъпа за инвалиди и зелено пространство. Отделно новопостроените жилищни сгради са включени към съществуващата канализационна мрежа за отпадни води. Там от няколко години с високи темпове се оформя нов квартал.

Кметът на общината подчерта, че основна цел на екипа му е подобряване качеството на живот и създаване комфорт на населението на общинския център. Той увери, че ангажиментите и дейностите по приетата капиталова програма за 2020 година, по които работи община Черноочене, ще продължат.

Исмет ИСМАИЛ