В защитените жилища на община Черноочене беше реализиран проект „Обединени срещу COVID-19“

Обединени срещу COVID-19

Проект „Обединени срещу COVID-19“ беше реализиран успешно от „Защитено жилище Патица“ в община Черноочене. Той продължи почти 3 месеца – от 29 април 2020 година до 24 юли 2020 година. Финансирането в размер на 8 400 лева беше осигурено от Фонд „Обединени срещу COVID-19“. С дарените средства бяха закупени на защитни средства, дезинфектанти и храна.
Проектът беше реализиран в двете защитени жилища, които се намират в територията на Община Черноочене. Обхвана 16 потребители с умствена изостаналост, които в този период на най-висок риск имаха голяма нужда от подкрепа с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна среда, както и ограничаване на социалната изолация във връзка с епидемиологичната обстановка в страната.
Предоставените средства бяха изразходвани за закупуване на хранителни продукти за потребителите, дезинфектанти и предпазни облекла на персонала с цел предпазване.
Закупена беше и помпа, с която са дезинфектирани помещенията и територията около сградите.