Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Трети пореден месец продължава изпълнението на дейностите по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.101-0069 по процедура BG05М9OР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3″, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ
Във връзка с преодоляване последиците от извънредното положение, извънредната епидемична обстановка и пандемията от Covid – 19 към общината са назначени 10 социални асистенти и шофьор, които оказват помощ на възрастни хора, лица с увреждания, самотни майки с деца до 12 годишна възраст и карантинирани лица при снабдяване с лекарства, лекарствени средства, храна, хранителни продукти, дезинфектанти и препарати.
Мобилният екип осъществява и връзката на лицата с институциите и с личния лекар, оказва методическа помощ при попълване и подаване на заявления, заплаща битови сметки със средства на потребителите, разпространява листовки с указания за предпазване от заразяване с коронавирус и начина на употреба на личните предпазни средства и дезинфектанти.
Територията на общината е разделена на 10 микрорайона с цел да бъдат обхванати максимален брой нуждаещи се потребители. Дейностите по проекта стартираха на 15 април и ще се изпълняват във всички населени места на територията на общината до 31.12.2020 година.
Договорената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 62 130 лева, които ще бъдат изразходвани за възнаграждения на наетите лица, пълен набор от лични предпазни средства, препарати за лична дезинфекция и дезинфекция на работните места и коли, както и канцеларски материали и консумативи за обезпечаване дейностите по проекта.
С изпълнението на проекта броят на подпомаганите потребители по двата компонента на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” ще надхвърли 130 лица.