Ученици се потопиха в тайнството на „Асар кая“ край Женда

Новини

Ученици, които членуват в клуба по интереси „Технологията е навсякъде” и „Природоизследователи“ към Средно училище „Христо Смирненски” в Черноочене, се потопиха в тайнството на тракийските светилища в местността „Асар кая“ край село Женда. Едноименната крепост и тракийските съоръжения се намират на около 1,6 километра метра южно от чернооченските села Женда и Соколите.

Основният фактор, който повлия на решението им по кой маршрут да поемат, бе времето с което разполагат. Това е така, защото на територията на „Асар кая“ има изключително много обекти, които привличат посетители със значителен интерес към тракийското културно-историческо и археологическо наследство.

На самият връх, на висока скална тераса, изградена от струпани камъни без хоросан се намират останки от крепост и тракийско светилище. Укреплението е било естествено защитено с отвесни скали, като от най-достъпната си част /югозапад/ е било защитено с дебела 1,5 м каменна стена, част от която е запазена и до днес.

От трите страни на върха се спускат напълно отвесни и непристъпни скали. По тях се виждат трапецовидни култови ниши, изсечени от траките преди хиляди години. Вътре се виждат изсечени в скалите олтари, кръгове с диаметър 3,5 м. и други съоръжения, много от които са скрити под земята.

На стотина метра под върха „Асар кая“ се намира скален феномен – голяма канара с формата на огромна гъба, върху която също има множество тракийски ниши с различна ориентировка. Гъбата е с височина 8 метра и е наречена от местните жители „Биюк кая“ или „Кованлъ кая“. Има и самотно стърчащи канари с причудливи форми на хора , животни и птици.

Под крепостта, в близост до съхранен вековен дъб има мюсюлмански гроб, край което през лятото се провежда молитвата за дъжд и благоденствие.

Местните хора коментират, че мястото е свещено повече от най-малко 50 века, а именно от траките до наши дни.

Децата посетиха и „Дюз кая“ в землището на чернооченското село Соколите от където се откроява величествен изглед към язовир „Боровица“, с. Безводно, най-високия връх „Чиляка“ на рида Каракус на Източните Родопи и планината с природен феномен Мечката.

Ръководителите на клубовете интереси Айше Осман и Исмигюл Наим споделиха, че когато става въпрос за опознаване на родния край само кликването на компютърната мишка и получаване на готова информация не винаги е достатъчно

Основната цел е опознаване на родното място, чрез посещение на културно–историческите забележителности, дигитализирането им и натрупване на ценни знания.

Учениците подчертаха, че участието им в клуба е интересно и полезно занимание.

Исмет ИСМАИЛ