Публичен регистър

Декларации по ЗПКОНПИ

на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

 

 

Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35,ал.1, т.2 част I и II
1. Айля Ахмед кмет на кметство – с.Пряпорец http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074417271.pdf
2. Юксел Ахмед кмет на кметство – с.Патица http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074442043.pdf
3. Беятин Халим кмет на кметство – с.Габрово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074506877.pdf
4. Шукри Осман кмет на кметство –  с.Минзухар http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074523003.pdf
5. Бахри Хашимов кмет на кметство – с.Комунига http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074542575.pdf
6. Али Бекир кмет на кметство – с.Паничково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074559960.pdf
7. Шабан Адем кмет на кметство – с.Лясково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074615803.pdf
8. Ахмед Ахмед кмет на кметство – с.Петелово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074634504.pdf
9. Себахтин Мустафа кмет на кметство – с.Железник http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074651276.pdf
10. Ембие Мурадова кмет на кметство – с.Божурци http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074710851.pdf
11. Байрам Мустафа кмет на кметство – с.Ябълчени http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074726076.pdf
12. Гюлбахар Мурад кмет на кметство – с.Дядовско http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074747375.pdf
13. Айнур Осман кмет на кметство с.Яворовo http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074807652.pdf
14. Гюнер Мехмед кмет на кметство – с.Каблешково http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074828253.pdf
15. Шенгюл Алиева кмет на кметство –  с.Житница http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074846166.pdf
16. Муса Муса кмет на кметство – с.Водач http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074902588.pdf
17. Гюнер Апти кмет на кметство – с.Даскалово http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074919496.pdf
18. Семра Шабан кмет на кметство – с.Свободиново http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518074944982.pdf
19. Еджевит Ибрам кмет на кметство – с.Стражница http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518075002100.pdf
20. Вилдане Сали кмет на кметство – с.Нови пазар http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518075022787.pdf
21. Фариз Халил кмет на кметство – с.Бели вир

 

http://chernoochene.com/wp-content/uploads/2023/06/20230518075037325.pdf