Решения на Общинския съвет от 18 юли 2022 година

Решение 52 /Приложение/ Решение 53 /Приложение/ Решение 54 /Приложение/ Решение 55 Решение 56 /Приложение/ Решение 57 /Приложение/ Решение 58 Решение 59 Решение 60 Решение 61 Решение 62 Решение 63 /Приложение/ Решение 64 Решение 65 Решение 66 […]