Решения на Общински съвет 16 февруари 2024 година

Решения на Общински съвет

Решение 08 /Приложение/

Решение 09

Решение 10

Решение 11

Решение 12 /Приложение/

Решение 13 /Приложение/ /Приложение/

Решение 14

Решение 15

Решение 16 /Приложение/

Решение 17 /Приложение/

Решение 18

Решение 19

Решение 20

Решение 21

Решение 22

Решение 23

Решение 24

Решение 25

Решение 26

Решение 27