Обява

Проект № BG05SFPR002-2.005-0088 „Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община Черноочене“ ОБЯВА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ​В качеството си на бенефициент по Проект «по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, […]