Спасиха „пострадала“ шивашка от цех в Черноочене

Новини

Сигнал за „пожар“ точно в 10,00 часа стана причина специализиран автомобил на пожарната с пуснати сирени да пристигне до сградата на едно от големите шивашки цехове в Черноочене.

Шивашките бяха евакуирани от служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кърджали и членовете на Доброволно формирование „Черноочене – 2016“.

„Обгазената“ в пожара шивашка Зинеб Мехмед беше изведена от сградата с носилка от доброволците и пожарникарите.

Случилото беше тренировка, чиято цел беше членовете от доброволно формирование към Община Черноочене да преминат практическо обучение за спасяване на пострадали при пожар.

Занятието се водеше от ст. инспектор Васил Динков –началник група „Пожарна и спасителна дейност“ и мл. инспектор Гюнай Мехмед към РС „ПБЗН“ – Кърджали, и Халим Шакир – специалист „Управление при ОМП“ към Община Черноочене.

Ст. инспектор Васил Динков заяви, че целта на обучението е доброволците да опреснят познанията си за действия при стихийните бедствия, аварийни ситуации, мерките за защита от тях, да се създаде организация на работа и мерки за безопасност при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

От управата на шивашкия цех заявиха, че периодично провеждат превантивен инструктаж на работещите за поведение при кризисни ситуации.

Ръководство на община Черноочене и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кърджали поздравиха екипа от доброволци за отговорността, която са поели за предотвратяване или овладяване на злополуки и извънредни ситуации. Те подчертаха, че разчитат много на доброволците и на поетия от тях ангажимент.

Исмет ИСМАИЛ