Изграждат канализация в чернооченското село Каблешково

Новини

Символична първа копка на строителните работи по изграждане на улична канализация беше направена в чернооченското село Каблешково. На откриването на строителната площадка присъстваха кметът на община Черноочене Айдън Осман, изпълнителят на обекта, представители на общинското ръководство, кметът на кметство Каблешково Гюнер Мехмед, общественици и граждани.

След приключване на строително-монтажни работи по изграждането на канализацията всичките над 100 домакинства в населеното място ще бъдат включени към мрежата за битови отпадни води. В Каблешково живеят над 400 души. Инсталацията ще бъде свързана с изградената и въведена в експлоатация през 2007 г. канализация на с. Черноочене и Нови пазар. Заданието е заложено в приетият от общинския съвет в Черноочене капиталов списък за 2019 година.

Кметът на село Каблешково Гюнер Мехмед благодари на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жители на населеното място, за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

„С приключването на това дългоочаквано през годините ще бъде ликвидирано използването на септични ями и ще подобрим условията за живот на жителите, и качеството на околната среда“, заяви Айдън Осман. С проекта приключва и изграждането на подземната инфраструктура за отпадни води в Черноочене инаселените места около него. Заради нарастващото жилищно строителство липсват физически граници между селата Черноочене, Нови пазар, Каблешково, Пряпорец и Среднево. По този начин околните села те се превръщат в квартали на общинския център.

Кметът на община Черноочене подчерта, че основната цел на общинския екип е подобряване на жизнената средата в населените места и превръщането им в по-добро място за живеене.

Исмет ИСМАИЛ