Обява

Обяви

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ търси да назначи по граждански договор „Строителен инженер“ (пътно строителство) за работа в комисия по обявена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), който да отговаря на следните изисквания:
1. Да е участвал поне в една процедура по ЗОП, като член на комисия при избора на изпълнител с предмет пътно строителство.
2. Да притежава професионален опит в областа на пътното строителство не по малко от 3 (три) години.

Заявленията в свободен текст се подават по електронен път на адрес: obshtina_chernoochene@abv.bg, приложено със сканирано копие на документи удостоверяващи посочените по горе изисквания до 17:00 часа на 25.05.2018 година.

Заседанието на комисията е от 11:00 часа на 28.05.2018 година.

22.05.2018 година
с. Черноочене

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене