Децата на Черноочене отбелязаха Денят на Европа

Новини

Денят на Европа – 9 май отпразнуваха родители, преподаватели, екипът на Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ и членовете на клуб „Европа и ние“, които са ученици от трети и четвърти клас на Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене. Децата представиха историята за създаване на Европейският съюз и запознаха присъстващите с характерни особености на всяка страна членка. Те с ентусиазъм се включиха и в организираната викторина на европейска тематика като показаха отлично познаване на символите на европейската общност.

Учениците отбелязаха, че Денят на Европа е посветен на мира и обединението на стария континент. Управителят на ОИЦ-Кърджали Дора Христова запозна учениците с ползите от членството на България в ЕС и представи материали с добри практики на проекти в област Кърджали,  които са финансирани с евросредства. Тя връчи грамоти Европеец N1 на всички членове на клуб „Европа и ние“ и им пожела да растат достойни граждани на Европа. Инициативата се реализира по проект „Твоят час“ финансира от ЕС чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж /НОИР/“.