Мечка-стръвница се появи край Мурга

Новини

След сигнал в РИОСВ – Хасково за нападнато от мечка и умъртвено теле в района на с. Мурга, община Черноочече, е извършена проверка на място. На огледа са присъствали експерти от Регионалната екоинспекция, представители от ТП ДЛС – Женда, собствениците на кошарата и свидетели. Следите потвърждават, че щетата е от кафява мечка. Подобен сигнал за нанесена щета от кафява мечка не е получаван в РИОСВ– Хасково през последните 20 години.

В края на миналата седмица мечката нападнала телето край кошарата и го завлякла в гората. По думите на собствениците, това е четвърто пострадало по този начин животно, въпреки че кошарата е оградена и я пазят овчарски кучета. Собствениците не са подавали сигнали, защото не знаели, че имат право на обезщетение. Въз основа на направените от комисията констатации и чл. 79 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), стопаните могат да бъдат обезщетени на пазарна цена– живо тегло.