Край на мъката по пътен участък в село Минзухар

Новини


Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед, председателят на Общинския съвет инж. Месру Мюмюн и представители на общинското ръководство откриха обновената отсечка по пътя от кметството на селото Минзухар до едноименната махала. Тя беше силно компрометирана в тази си част.
По трасето е положена нова асфалтова настилка. Почистени са водостоците и канавките край пътя и е изградена прилежащата пътна инфраструктура.
„Отсечката беше в лошо състояние и с намалени габарити, като се налагаше ежегодни кърпежи“, отбеляза кметът на Минзухар Шукри Осман. От свое име и от името на местните жители благодари на ръководството на Община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти.
Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед обяви, че с приключването на процедурите усилено ще стартира и плановото извършване на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по уличната мрежа на населените места.
След огледи, направени от специалисти, срещи с кметовете на населените места и заявени нужди от местното население, са набелязани приоритетните обекти и поразените транспортни артерии след есенно-зимния сезон. През летния сезон дейностите ще продължат с полагане на асфалт, където е необходимо – по засегнатите места на общинската мрежа и улиците на селата.
Исмет ИСМАИЛ