Най-малките чернооченци съживиха двора на детската градина

Новини


Учители, помощен персонал, родители и децата от Детска градина „Знаме на мира“ с. Черноочене засадиха дръвчета от вида сребрист смърч в двора на учебното заведение.
Правим малка стъпка, за да имаме по зелено бъдеще утре. Благодарим за дарението на Държавно ловно стопанство “Женда” гр. Кърджали и Община Черноочене за посадъчния материал, каза директорката на ДГ „Знаме на мира“ Елмаз Апти. На децата им беше разяснено начините за засаждане на дървета, както и за тяхната последваща грижа.
Елмаз Апти каза, че възпитаниците им са изживели радостта от засаждане на дръвчета. Научиха как да превърнат средата, в която учат по-уютна и по-красива. Информирахме ги за баланса в природата, за важността да пазим чисто и ползите от това да се прави добро, допълни тя.
Децата бяха изключително въодушевени. Побързаха да ги полеят и обещаха, че ще се грижат старателно за фиданките.
Исмет ИСМАИЛ