Зимен дъб на 4 века в Житница, извор на легенди, се предлага за защитено

Новини

Старши лесничей Ангел Табаков от  Държавно ловно стопанство „Женда“ -Кърджали поде инициатива за обявяване на поредното вековно дърво за защитено на територията на община Черноочене.

Вековен зимен дъб в близост до чернооченското село Житница е поредната. Точната му възраст не е известна. Предполага се, че е на 300-400 години. Може бие  е един от най-възрастните представители на вида в района на ДЛС „Женда“, казва Ангел Табаков. Със своята височина от над 11 метра и величествена корона с обиколка над 4,5 метра е устояла на повратностите на времето.

Под тежката сянка на зимния дъб в близост до чернооченското село Житница хората и днес черпят здраве и вдъхновение. Тя е от дървета столетници в района на община Черноочене – свидетели на пламенни исторически събития, преживели битки и оцелели след природни бедствия.

През годините на 6-ти май по време на Хъдрелез хората тук са окачвали люлка. Създали са се легенди и се е превърнало в сакрално място.

В късните следобедни часове на 5 май млади момичета носели голяма посуда от врата на врата. Жените, които искат да научат късмета на дъщерите и синовете са слагали пръстени, обеци или други предмети в него.

След като обиколят населеното място събраното се изсипвало в казан, пълен с вода. Момичетата и жените от селото събирали зеленина и ранно пролетни полски цветя, и се насипвали в казана. След като устата му се завърже с плат, се поставяло до вековното дърво.

Рано сутринта на 6-ти май при изгрев слънце съда се отваряло с произнасяне на молитви.

При вадене на всеки предмет се четяло отделно маане. Това продължавало докато момиче или жена ги изважда един по един от казана.

Няколко установени единични вековни дървета пазят живи спомените за знайните и незнайни истории, чиито събития са писани и неписани… Единствено могат да чуят разказите им природолюбителите. И да разкажат историите, за да не погребат спомените си с тях…

Между тях са обикновен бук на приблизителна възраст 230 години в землището на село Комунига, бор на над 550 години в село Пчеларово, дъбове в селата Минзухар и Черна нива и други.

Особени заслуги за тяхното установяване и предложение за защитени има старши лесничей Ангел Табаков от  Държавно ловно стопанство „Женда“ град Кърджали.

Трудно е да си представим как историята на народа и животът на едно растение могат да вплетат корени и в продължение на векове да предават на идните поколения спомени. Вековните дървета и днес продължават да бъде извори на мъдрост и предания и да изумяват с вечната си младост, красота и способността да възкресяват духа на родопчаните.

Родопите са истинско райско кътче с благосклонна поразително красива природа. Всеки човек трябва поне веднъж в месеца да почувства духа, витаещ в атмосферата.

Родопите и чувството което изпълва душата ни няма да го усетите никъде другаде.

И днес любителите на природата могат да се отбият в родопските села, между които и село Житница, да почерпят здраве и проникновение от природата между които и вековните дървета.

Вековните дървета се намират в близост до пътна мрежа и със сигурност ще предизвикат възхищението на туристите природолюбителите.

Исмет ИСМАИЛ