Инж. Айджан Ахмед: Целим повече чуваемост на младите в Чернооченско

Новини

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед прие в кабинета си зрелостниците, сираци и полусираци, както и учащи в затруднено финансово състояние на семействата им, завършващи тази година Средно училище „Христо Смирненски“.

С тях бяха директорът на средното училище Юлия Чортленева и класните ръководители на двата класа Исмигюл Наим и Байсие Мерт.

Уверен съм, че всички Вие ще продължите да бъдете отличници и пример за обществото, както в следващия етап на обучението си, така и в живота каза кметът инж. Айджан Ахмед. Много по-важното от отличните оценки обаче е човек да бъде добър. Вярвам, че Вие сте такива и именно от добри млади хора, като Вас, имат нужда Черноочене и страната ни, подчерта инж. Айджан Ахмед.

Той допълни, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес.

Инж. Айджан Ахмед заяви, че младите хора в Черноочене имат ясно послание и желанието гласът им да бъде чут и към самите тях да се отнасят като с напълно равноправни участници в процеса на развитие на местната общност. Община Черноочене ще съдейства за създаване на местен младежки парламент, който да предлага идеи и решения за проблемите на младите хора в района на Черноочене и да имат повече чуваемост.

Директорът на СУ „Христо Смирненски“ село Черноочене Юлия Чортленева благодари на Община Черноочене за съдействието през годините и за предстоящите дейности за превръщането на училището в модерно място за образование.

Исмет ИСМАИЛ