Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси – мандат 2023-2027

Декларации по ЗПК

 

 

 

 

Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.49,ал.1, т.2 част I и II
1. Гюлбеяз Апти кмет на кметство – с. Бакалите https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100751676.pdf
2. Джеватин Юмер кмет на кметство – с. Бели вир https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100802687.pdf
3. Синан  Рюстем кмет на кметство – с. Бърза река https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100812034.pdf
4. Нуртин  Емин кмет на кметство –  с. Бостанци https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100742832.pdf
5. Бекир Али кмет на кметство – с. Божурци https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100821033.pdf
6. Севгинар Ферад кмет на кметство – с. Верско https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100829618.pdf
7. Рафет  Хасан кмет на кметство – с. Възел https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100838728.pdf
8. Апти  Фетта кмет на кметство – с. Вождово https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100847128.pdf
9. Шюкран  Муса кмет на кметство – с. Габрово https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100856409.pdf
10. Себиле  Яха кмет на кметство – с. Драганово https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100733560.pdf
11. Исминаз  Мурад кмет на кметство – с. Йончово https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100913156.pdf
12. Небибе  Ибрям кмет на кметство – с. Среднево https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100941278.pdf
13. Бюлент  Мехмед кмет на кметство – с. Черна нива https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122100952058.pdf
14. Шабан  Мустафа кмет на кметство – с. Ябълчени https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122101030719.pdf
15. Гюлназ Сюлейман кмет на кметство –  с. Каняк https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122101039547.pdf
16. Беятин Халим кмет на кметство – с.Габрово https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122101453401.pdf
17. Байрам Мустафа кмет на кметство – с.Ябълчени https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122101443989.pdf
18. Фариз Халил кмет на кметство – с.Бели вир

 

https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122101502179.pdf
19. Ембие Мурадова кмет на кметство – с.Божурци https://chernoochene.com/wp-content/uploads/2024/01/20240122101434890.pdf