Изграждат пешеходен мост над пътя за „Маказа“ в Черноочене

Новини

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед подписа договор за финансиране по спечелен проект за изграждане на пасарел – пешеходен мост, над международен път I-5 /Хасково-Кърджали-ГКПП „Маказа“/. С изпълнението на работния проект на пасарела ще се реализира безопасно преминаване на пешеходци, велосипедисти и инвалиди между новия „Квартал 4“ и центъра на село Черноочене.
Заданието е по процедура на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” по мярката за подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Споразумението е тристранно – между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене“ и Община Черноочене.
На пасарела ще има и монтиран асансьор за обслужване на трудно подвижни хора и инвалиди.
В момента с отварянето на ГКПП „Маказа“ значително е нараснал интензивността на автомобилния поток в района на Черноочене. Преминаването на хората е изключително рисковано и крие реални опасности от нещастни случаи.
Реализацията на проекта е част от финализиране на дългогодишните дейности за създаване и цялостно благоустрояване на „Квартал 4“. В района са построени над 60 нови къщи, като значителна част са върху общински парцели. В квартала е приключило благоустрояването. Вече е изградена електропреносната, ,ВиК“ и канализационна мрежа. Асфалтирани и благоустроени са улиците. Оформени са паркови пространства и е монтирано парково осветление“.
Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед подчерта, че основна цел на общинската администрация е подобряване качеството на живот и създаване комфорт на населението на общината, реализирана чрез пространствени решения.
Исмет ИСМАИЛ