Община Черноочене подкрепя националната кампания за борба с инсулта

Новини

За поредна година Община Черноочене се включи в национално значима кауза в областта на здравеопазването, подкрепяйки информационната кампания за повишаване разпознаваемостта на симптомите на инсулта. По повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта. Асоциацията за инсулт и афазия стартира националната си кампания „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“.

Целта е да повишаване познанията на обществото за симптомите на коварната болест и правилното поведение при установяването му.

„Това е критично познание, разпространението на което пряко влияе върху адекватната помощ за пострадалите в острата фаза на заболяването. От своя страна, като активна пациентска организация, се стремим да надграждаме успешните модели, които доказано работят като се съобразяваме с нашите локални нужди в страната“, споделя Дорина Добрева – председател на Асоциацията за инсулт и афазия.

Ежегодно в България се регистрират над 45 000 нови случая, а повече от 1,5 млн. са засегнати пряко или косвено у нас. Макар да засяга пряко само един от членовете на семейството, в зависимост от тежестта на заболяването, животът на всички се променя. Грижата за инсултно болен изисква мобилизацията на всички в едно домакинство, за да се удовлетворят основните потребности на болния, подчертават от Асоциацията.

Пациентската организация си поставя като основна цел намаляването броя на случаите. Работейки за постигането на тази задача, кампанията традиционно е широко подкрепена от общините в страната.

В настоящата кампания е предвидено, безплатно осигуряване на щендер-тристен до общините, които за първи път партнират на Асоциацията за инсулт и афазия, разпространение на листовки и плакати.

В програмата са включени разнообразни информационни събития, между които и достъп до групи за взаимопомощ за прекаралите инсулт за всяка от областите в България. Групите са достъпни във Фейсбук страницата на Асоциация за инсулт и афазия.

Исмет ИСМАИЛ