Община Черноочене сe присъединява към кампания за качествен живот след инсулт

Новини

В навечерието на 9-ти май – Европейския ден за информираност за инсулта Община Черноочене заедно с Асоциацията за инсулт и афазия подема информационна кампания чрез брошури и плакати със симптомите на инсулта. Те най-общо са три: увисване на ъглите на устата, изтръпване и слабост в едната ръка и нарушение в говора.
Местната администрация застава отново зад пострадалите, като се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“, която се организира от Асоциацията. Тя е пациентска организация, посветена на подпомагането на хора, преживели инсулт. Мисията им е да се осигури повече гласност на мерките за превенция, както и какви стъпки трябва да се предприемат, за да се интегрират хората след преминаването през инсулт.
Стартира и Регионалната група за взаимопомощ след инсулт в социалните мрежи, посочват от Асоциацията за инсулт и афазия. Всеки пострадал от инсулт, неговите близки и хората, които го обгрижват могат да се регистрират във Фейсбук групата на адрес: stroke.bg.kardjali.help
Въпреки, че в страната инсулта получава повече внимание през последните години, продължава да липсва надеждна статистическа информация и анализ, като отправна точка за ефективна борба.
От Асоциацията напомнят, че в момента по тяхна инициатива се работи по Национален план за бора с тази болест.
Положително въздействие се очаква от реализацията на мерки по Плана за възстановяване, с които се очаква да се разкрият и оборудват специализирани звена, с ново медицинско оборудване и специализиран а информационна система за Спешната помощ, с което ще се извършва бързо и точно насочване на пациент с инсулт, посочват от Асоциацията.
В рамките на Националната кампания „Живот след инсулт“ Община Черноочене напомня, че за хората с увреждания, и в частност за преживелите инсулт, реализира различни социални проекти между които е и „Грижа в дома”- община Черноочене.
Община Черноочене ще продължи да си сътрудничи с Асоциацията за инсулт и афазия, като заедно застане зад каузата животът след инсулт да бъде пълноценен, съзидателен, полезен за човека и обществото.
Исмет ИСМАИЛ