Осигурява се двойно количество вода за съставните села на Черноочене

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман, mредседателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, представители на общинското ръководство, съветници, изпълнителя и граждани откриха строителната площадка за разширение на съществуващ напорен резервоар за питейна вода. От него се водоснабдяват общинския център и населените места около него – Среднево, Пряпорец, Нови пазар, Каблешково, Черноочене и Драганово. Целта на стартиралия проект е подобряването на жизнения стандарт на населението чрез разширение на съществуващия напорен резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди на село Черноочене. Новопроектираният резервоар ще бъде изграден в зоната на съществуващия. Ще бъдат построени  2 нови клетки с  възможност за каптиране на 150 кубика питейна вода.

Предвижда се и рехабилитация на съществуващия двуклетков резервоар с капацитет от 150 кубика, с цел да покрива високите хигиенни изисквания,  като в същото време допълнително да се защити структурата на резервоара.

Финансирането е осигурени от бюджетни средства на Община Черноочене и на „Асоциация по В И К“ по инвестиционна програма за 2022 г. на „ВиК“ гр. Кърджали.

Радвам се, че успяхме да намерим средства и да изградим този жизнено важен обект, заяви Айдън Осман.

В района усилено се строи и то не само жилища, но и промишлени сгради. Нуждата от питейна вода, особено в пиковите часове на денонощието, с годините щеше да се превърне в тежък проблем. След завършване на строежа значително ще се подобри дебита и резервирането на подаваната питейна вода, обясни кметът Айдън Осман. Той припомни, че през октомври 2018 г. са обновени съществуващите дренажни кладенци по поречието на река Перперешка, край село Ябълчени и са изградени нови 6 кладенци до съществуващите.

Исмет ИСМАИЛ