Община Черноочене довършва пътя Житница-Каняк-Бели вир-Свободиново

Новини

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман подписа договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за отпускане па финансови средства за Рехабилитация на общински път KRZ1432 – Етап 2.2 от км 10+170 до 11+828 км и Рехабилитация на общински път KRZ1434 – Етап 3.1 от км 0+000 до 2+100 км и Етап 3.3 от км 3+000 до 6+086 км и отбивка за с. Яворово. Така ще се реализира последната фаза от проекта, който предвижда основен ремонт на 15 километровия път Черноочене – Дядовско – Каняк – Бели вир – стария път Черноочене – Кърджали. Отсечката обслужва население над 3 000 души от 8 кметства, между които Дядовско, Каняк, Яворово, Водач, Житница, Даскалово, Бели вир и Свободиново.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че поради ограничените общински ресурси от дълги години за тази артерия се е търсило различни източници на финансиране. На места беше пропаднала и затрудняваше движението на автомобили.

През годините обновихме трасето от общинския център Черноочене до Каняк и отсечката от отклонението за кърджалийското село Костино до разклона за чернооченското село Бели вир, каза той. Налагаше се вземането на временни решения чрез ежегодни кърпежи, отбеляза Айдън Осман. Подчерта, че транспортната конструкция на пътя е била предвидена за други условия и не отговаряши на съвременните изисквания за интензивност на движението и товароносимост.

Радвам се, че успяхме да намерим средства и изграждаме този важен обект, заяви Айдън Осман. С приключване обновяването на пътя жителите на тези чернооченските села и транзитно преминаващите ще пътуват по-удобно и по-безопасно, каза Айдън Осман.

По думите му целта е да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и да се осигурят на безопасни условия на движението.

Айдън Осман подчерта, че рехабилитацията на пътищата е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на условия за живот, които да превърнат общината в предпочитано място за живеене и реализация.

Исмет ИСМАИЛ