Общински съвет в Черноочене одобри училищна мрежа за учебната 2022-2023 година

Новини

Въпреки предизвикателствата, които естествените демографски процеси поставят през образованието в малките населени места, Община Черноочене до краен предел ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата. Това увери съветниците на проведеното поредно редовно заседание на Общински съвет в Черноочене кметът на общината Айдън Осман. Той изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната мрежа.
Общинският съвет в Черноочене прие училищната мрежа и предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни училища в общината за предстоящата учебна 2022-2023 година.
Председателят на Общински съвет Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 9 основни и 5 допълнителни точки. За защитени учебни заведения са предложени да бъдат обявени основните училища в Паничково, Габрово и Лясково, а като средищни в Паничково, Габрово и Средно училище „Христо Смирненски” в Черноочене.
За защитени детски градини се предлагат тези в Житница, Габрово и Лясково, а като средищни в Черноочене, Комунига, Габрово и Житница.
Общинският съвет даде съгласието си да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и републиканската транспортни схеми по утвърдени маршрутни разписания.


Исмет ИСМАИЛ