Регистър на протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи за периода 01.01.2022г. – 30.04.2022г.

Регистри

registar_str_plosht_01_04_22