Община Черноочене отличи дейци на културата и образованието

Новини

В навечерието на 24-ти май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Община Черноочене връчи 22 парични награди на директори на училища, учители, представители на народните читалищни и културни дейци.

След разглеждане докладна от кмета на Община Черноочене, по постъпили предложения от секретаря на общината, ръководствата на училищата, детските градини и читалищата, на последната си редовна сесия Общински съвет-Черноочене реши да  се  наградят отличи се  дейци на културата и образованието в района.

На церемонията по връчване на призовете присъстваха кметът на Община Черноочене Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер и представители на общинското ръководство.

Айдън Осман подчерта, че педагозите са показали в още по-голяма степен ролята на образованието и културата в трудни моменти, и то не само през последните три учебни години в условията на пандемия. Той допълни, че Общинският съвет-Черноочене и Общината винаги в своята дейност поставят функционирането на училищата, детските градини и културата за приоритетни.

Финансирането и дофинансирането на образованието и културните институции, и всеотдайната работа през годините дават своите положителни резултати, подчерта Айдън Осман.

Община Черноочене запазва придобивката – извозването на учениците и децата в детските градини до населените места. Запазва се и столовото хранене в училищата и отпускането на субсидии за читалищата.

Исмет ИСМАИЛ