Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене 04 от.28.01.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.; изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 29 от 29.04.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 34 от 29.04.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 41 от 17.06.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 48 от 17.06.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 60 от 09.08.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 67 от 09.08.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 72 от 11.10.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 81 от 11.10.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 84 от 30.11.2021 г. )

programa_84_2021