Заверен годишен финансов отчет за 2020 година

Тримесечни и финансови отчети за 2020

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.

Одитен доклад на Сметна палата

Баланс на Община Черноочене към 31.12.2020 г.

Отчет за приходите и разходите на Община Черноочене към 31.12.2020 г.

Отчет по Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. на Община Черноочене към 31.12.2020 г.

Забележка: Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Черноочене предстои да се приеме от Общинския съвет, заедно с одитното становище на Сметната палата.